Моб. тел. : 089 8 972 528

Рециклиране на тонер касети

Рециклиране

 Възстановяване на тонер касети за лазерни принтери

 

Какво е рециклирането на тонер касета ?

Рециклирането на тонер касета представлява възстановяване на нейната функционалност освен презареждане с тонер касета се подменя барабан, нож, всички износени части както и почистването и зареждането и с подходящ тонер за изправната и работа.

При всяко зареждане ли трябва да се рециклира касетата ?

Краткия отговор е не обикновенно на няколко зареждания се налага отремонтиране на тонер касетата. Жизнения цикъл на всяка една касета различен в зависимост от марката, модела или експлоатационните условия на принтера. 

 

Какво трябва да направя за да избенга често рециклиране на касетата ?

  • Правилно съхранение и транспортиране

  • Използване на подходяща хартия

  • Използване на оригинални или висококачствени консумативи и части

  • Избягване на допир и излагане на светлина

 

 Защо да рециклирам тонер касета ?

  • Удължава живота на касетата

  • Подобрява се качеството на отпечатване

  • Спестяват се средства в дългосрочен план

  • Екологично отношение към ресурсите